Việc thực hiện mua các sản phẩm do Khách hàng lựa chọn trên trang web và thanh toán đơn hàng thông qua hình thức chuyển khoản hoặc trả tiền mặt. Việc mua hàng trên hệ thống và thanh toán giúp đảm bảo về tài chính và chủ động xử lý được các tình huống phát sinh liên quan đến đơn hàng.

Zalo K98 tổng kho dụng cụ chăn nuôi